Events

 • Wat is Mobility Lab?

  Mobility Lab is een startupprogramma dat helpt om innovatieve prototypes op het gebied van mobiliteit in de markt te zetten en op te schalen. Het doel is om enerzijds startups en anderzijds organisaties met een mobiliteitsprobleem de gelegenheid te geven om samen innovatieve oplossingen te testen in de praktijk. Want voordat een nieuw product of dienst in de markt gezet kan worden, moet het eerst goed worden getest. En het liefst in een echte situatie met echte gebruikers. Pas daarna kan het product of de dienst opschalen en op grote schaal gebruikers van dienst zijn. Mobility Lab geeft hiervoor volop ruimte in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht.

   

 • Hoe ziet het eindevent eruit?

  De resultaten van alle pilots worden tijdens het eindevent gepresenteerd aan een groep van potentiële klanten, investeerders, influencers, etc. Het eindevent vindt plaats in Febuari 2023. Meer informatie volgt later.

 • Blijf ik als event eigenaar van mijn product/dienst?

Inschrijvingen

 • Wat is Mobility Lab?

  Mobility Lab is een startupprogramma dat helpt om innovatieve prototypes op het gebied van mobiliteit in de markt te zetten en op te schalen. Het doel is om enerzijds startups en anderzijds organisaties met een mobiliteitsprobleem de gelegenheid te geven om samen innovatieve oplossingen te testen in de praktijk. Want voordat een nieuw product of dienst in de markt gezet kan worden, moet het eerst goed worden getest. En het liefst in een echte situatie met echte gebruikers. Pas daarna kan het product of de dienst opschalen en op grote schaal gebruikers van dienst zijn. Mobility Lab geeft hiervoor volop ruimte in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht.

   

 • Hoe lang duurt het volledige traject?

  Mobility Lab is een negen maanden durend programma, inclusief de selectieperiode. Op 30 Juni starten we het programma met een pitchtraining. Dan gaan de startups aan de slag. Het eindevent staat gepland in het najaar. Gedurende het programma heeft de startup regelmatig contact de startup manager (over de algemene voortgang) en met de accountmanagers (over de voortgang van de gesprekken met launching customers). Daarnaast kan de startup contact zoeken met de experts wanneer daar behoefte aan is.

 • Kost deelname aan Mobility Lab geld?

  Je hoeft niet te betalen voor je deelname aan Mobility Lab. Mobility Lab faciliteert de begeleiding van de startups. Startups ontvangen ondersteuning op verschillende gebieden: PR, marketing en communicatie, juridisch en op gebied van financiering. Ook kunnen ze aanspraak maken op een lening van 25.000 euro. Van de launching customers wordt er een beschikbaar werkbudget verwacht, zodat het mogelijk is om de pilot uit te voeren. Hier worden afspraken over gemaakt tijdens de matchmaking tussen startup en launching customer.

 • Is mijn mobiliteitsoplossing geschikt voor Mobility Lab?

  Wij zoeken startups met mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord. Onze launching customers zijn gevestigd in Nederland, maar startups kunnen overal vandaan komen.
  We hebben een aantal kernthema’s geselecteerd waarvan we hebben gezien dat ze het meest worden gevraagd door de launching customers, om een ​​indicatie te geven van de breedte van het thema.

  • Systeeminnovatie
  • Gedragsverandering
  • Klimaat en duurzaamheid
  • Verkeersveiligheid
  • Leefbare stad
  • Logistiek

Investeerders

 • Wat is Mobility Lab?

  Mobility Lab is een startupprogramma dat helpt om innovatieve prototypes op het gebied van mobiliteit in de markt te zetten en op te schalen. Het doel is om enerzijds startups en anderzijds organisaties met een mobiliteitsprobleem de gelegenheid te geven om samen innovatieve oplossingen te testen in de praktijk. Want voordat een nieuw product of dienst in de markt gezet kan worden, moet het eerst goed worden getest. En het liefst in een echte situatie met echte gebruikers. Pas daarna kan het product of de dienst opschalen en op grote schaal gebruikers van dienst zijn. Mobility Lab geeft hiervoor volop ruimte in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht.

   

 • Kan ik als investeerder zelf een launching customer kiezen?

Launching customers

 • Wat is Mobility Lab?

  Mobility Lab is een startupprogramma dat helpt om innovatieve prototypes op het gebied van mobiliteit in de markt te zetten en op te schalen. Het doel is om enerzijds startups en anderzijds organisaties met een mobiliteitsprobleem de gelegenheid te geven om samen innovatieve oplossingen te testen in de praktijk. Want voordat een nieuw product of dienst in de markt gezet kan worden, moet het eerst goed worden getest. En het liefst in een echte situatie met echte gebruikers. Pas daarna kan het product of de dienst opschalen en op grote schaal gebruikers van dienst zijn. Mobility Lab geeft hiervoor volop ruimte in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht.

   

 • Hoe kan ik me aanmelden als launching customer?

  De aanmelding van launching customers loopt via onze accountmanagers. Zij zijn je eerste aanspreekpunt tijdens Mobility Lab 2021. Om in contact te komen kun je een e- mail sturen naar yves@mobilitylab.nl. Hij verbindt je dan met de aangewezen accountmanager.

 • Hoe kan ik me aanmelden als launching customer?

  De aanmelding van launching customers loopt via onze accountmanagers. Zij zijn je eerste aanspreekpunt tijdens Mobility Lab 2022. Om in contact te komen kun je een e- mail sturen naar yves@mobilitylab.nl. Hij verbindt je dan met de aangewezen accountmanager.

Startups

 • Wat is Mobility Lab?

  Mobility Lab is een startupprogramma dat helpt om innovatieve prototypes op het gebied van mobiliteit in de markt te zetten en op te schalen. Het doel is om enerzijds startups en anderzijds organisaties met een mobiliteitsprobleem de gelegenheid te geven om samen innovatieve oplossingen te testen in de praktijk. Want voordat een nieuw product of dienst in de markt gezet kan worden, moet het eerst goed worden getest. En het liefst in een echte situatie met echte gebruikers. Pas daarna kan het product of de dienst opschalen en op grote schaal gebruikers van dienst zijn. Mobility Lab geeft hiervoor volop ruimte in de regio’s Rotterdam, Noord-Brabant, Limburg en Utrecht.

   

 • Hoe kan ik mijn startup aanmelden voor Mobility Lab 2022

  Je kunt je aanmelden voor Mobility Lab 2022 via het online inschrijfformulier. Wanneer je aanmelding succesvol is afgerond, ontvang je hiervan een bevestiging in je mailbox.

 • Kan ik als startup zelf een launching customer kiezen?

  De startup kan uiteraard zelf een voorkeur aangeven, maar de launching customer bepaalt met wie zij in contact willen komen. Het Mobility Lab team zal hierin bemiddelen en begeleiden.

 • Hoeveel startups worden toegelaten tot het programma?

  Er worden 25 startups geselecteerd om deel te nemen aan Mobility Lab. Deze 25 startups krijgen de kans om te pitchen voor de launching customers en met hen in gesprek te treden. Vervolgens beslist de markt. Eind september wordt de balans opgemaakt en krijgen startups die aansluiting hebben gevonden bij één of meerder challenges toegang om door te gaan in het programma. Startups die dat niet lukt stromen dan uit

 • Hoe lang duurt het volledige traject?

  Mobility Lab is een negen maanden durend programma, inclusief de selectieperiode. Op 30 Juni starten we het programma met een pitchtraining. Dan gaan de startups aan de slag. Het eindevent staat gepland in het najaar. Gedurende het programma heeft de startup regelmatig contact de startup manager (over de algemene voortgang) en met de accountmanagers (over de voortgang van de gesprekken met launching customers). Daarnaast kan de startup contact zoeken met de experts wanneer daar behoefte aan is.

 • Hoe ziet de selectieperiode eruit?

  Uiterlijk op 24 Juni worden 25 startups uitgenodigd voor de pitchtraining op 30 Juni. Tijdens deze training wordt de pitch voorbereid die de startup zullen geven op de pitchdag op 7 Juli voor een camera. De opgenomen pitches worden gedeeld met de launching customers die op deze wijze kennis kunnen maken met alle deelnemers en kunnen aangeven met welke partijen zij verder kennis zouden willen maken.

 • Wanneer gaat het Mobility Lab-traject van start?

  De inschrijving voor startups is open van 18 April tot en met 31 mei. Uiterlijk op 24 juni krijgen de startups te horen of ze zijn geselecteerd en dus verwacht worden op de pitchtraining en pitchdag. Deze vinden plaats op 30 juni.

 • Krijg ik mijn reiskosten tijdens het Mobility Lab-traject vergoed?

  Onze voorkeur gaat uit naar startups die bestaan uit een team van minstens twee personen.

 • Kost deelname aan Mobility Lab geld?

  Je hoeft niet te betalen voor je deelname aan Mobility Lab. Mobility Lab faciliteert de begeleiding van de startups. Startups ontvangen ondersteuning op verschillende gebieden: PR, marketing en communicatie, juridisch en op gebied van financiering. Ook kunnen ze aanspraak maken op een lening van 25.000 euro. Van de launching customers wordt er een beschikbaar werkbudget verwacht, zodat het mogelijk is om de pilot uit te voeren. Hier worden afspraken over gemaakt tijdens de matchmaking tussen startup en launching customer.

 • Moet mijn startup Nederlands zijn?

  Nee, dat hoeft niet. We verwachten wel aanwezigheid van de startups in Nederland gedurende de pilot, maar internationale startups zijn van harte welkom om zich aan te melden.

 • Ik ben alleen als founder, mag ik me dan aanmelden?

  Onze voorkeur gaat uit naar startups die bestaan uit een team van minstens twee personen.

 • Moet mijn startup ingeschreven staan bij de KvK?

  Ja, dat is een vereiste om deel te kunnen nemen aan Mobility Lab. Om aanspraak te maken op de lening dient een startup een BV te zijn.

 • Is mijn mobiliteitsoplossing geschikt voor Mobility Lab?

  Wij zoeken startups met mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord. Onze launching customers zijn gevestigd in Nederland, maar startups kunnen overal vandaan komen.
  We hebben een aantal kernthema’s geselecteerd waarvan we hebben gezien dat ze het meest worden gevraagd door de launching customers, om een ​​indicatie te geven van de breedte van het thema.

  • Systeeminnovatie
  • Gedragsverandering
  • Klimaat en duurzaamheid
  • Verkeersveiligheid
  • Leefbare stad
  • Logistiek
 • Wat voor startups kunnen meedoen?

  Er wordt vooral ingezet op startups die een oplossing bieden voor een bestaand probleem. Launching customers hebben al dan niet een concrete challenge op tafel liggen. Startups geven een oplossing voor deze challenge of ze bieden een andere mobiliteitsoplossing aan die ze bij een van de launching customers willen testen. Op deze webpagina https://mobilitylab.nl/voorbeelden-challenges/ worden enkele voorbeelden van mogelijke challenges gegeven. Op de website vind je ook de deelnemende startups uit editie 1 (2017), editie 2 (2018) en editie 3 (2019), editie 4 (2020) en editie 5 (2021).

 • Wat wordt bedoeld met ‘launching customer’?

  Onze launching customers zijn bedrijven of overheden die een concrete uitdaging hebben en/of ervoor openstaan om de juiste startup een testomgeving te bieden. Ze zijn cruciale partners voor een succesvolle marktintroductie en opschaling van startups. Ze nemen het product of de dienst van de startup al af voor het zich bewezen heeft, en zorgen er op die manier voor dat het product of de dienst in de praktijk getest wordt . Daarnaast geven de launching customers zinvolle feedback waardoor nuttige aanpassingen mogelijk zijn en maken ze tijd en geld beschikbaar. In andere woorden:launching customers geven toegang tot een grotere markt, door investeringen óf door een strategische samenwerking.

 • Er zijn veel meer startupprogramma’s. Wat maakt Mobility Lab bijzonder?

  Mobility Lab gaat in de eerste plek om verbinding, kennis opdoen door praktijktesten en netwerken. We koppelen startups direct aan launching customers en een testlocatie. Testen heeft de prioriteit en we besteden dan ook geen kostbare tijd van de ondernemers aan talloze workshops of groepstrainingen. Wel is er 1-op-1 expertkennis beschikbaar, voor wie daar behoefte aan heeft. Daarnaast gaat het in veel andere startupprogramma’s vooral om geld, om investeringen. Hoewel startups ook in dit programma een lening kunnen krijgen (maximaal 25.000 euro), staat dat niet voorop. Dankzij ons grote netwerk staan we in contact met heel wat bedrijven en overheden die bereid zijn om met een startup te werken. Het is onze ambitie om de connectie tussen startups en launching customers te faciliteren, om de launching customers te mobiliseren en om ervoor te zorgen dat de startups direct bij de juiste personen aan tafel zitten.

 • Wie is initiatiefnemer van Mobility Lab?

  Mobility Lab is een initiatief van Gemeente Rotterdam, de Provincie Limburg, de Provincie Utrecht en SmartwayZ.NL.