Voorbeelden van challenges voor editie 2019

Voor editie 2019 is Mobility Lab op zoek naar startups die oplossingen aanbieden binnen onderstaande thema’s. Bij elk thema staan enkele voorbeelden van challenges ter inspiratie voor de startups.

Infrastructuur

 • Hoe zorgen we ervoor dat we de huidige infrastructuur slimmer maken en hiermee zorgen voor een betere en veiligere doorstroom?
 • Hoe kunnen we de infrastructuur meer duurzaam (her)ontwikkelen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame materialen.

Logistiek

 • De steden slibben dicht en het aantal pakketjes dat wordt bezorgd neemt toe. Hoe kunnen we op een slimmere en duurzamere manier zorgen voor stedelijke distributie?
 • Hoe kunnen we transport en vervoer over water verduurzamen en hoe kunnen we stimuleren om vrachtvervoer van de weg af te halen?

Elektrisch

 • Hoe kunnen we het gebruik van elektrisch vervoer faciliteren en stimuleren? Zowel de voertuigen zelf, maar denk ook aan de laadinfrastructuur.
 • Hoe kunnen we de auto inzetten als energieleverancier van huizen?

Fietsen

 • Hoe zorgen we ervoor dat met o.a. de opmars van de elektrische fiets de Nederlandse fietsinfrastructuur hierop is ingericht?

Duurzame mobiliteit

 • Hoe kunnen we met de inzet van innovaties inzetten op een vermindering van CO2-uitstoot gerelateerd aan mobiliteit?
 • Hoe kunnen we het gebruik van waterstofvervoer faciliteren en stimuleren? Zowel de voertuigen alsook de tankinfrastructuur.

Deelmobiliteit

 • Hoe kunnen we het gebruik van deelmobiliteit nog verder stimuleren? En kan/moet dit in een groter systeem (MaaS)?

Voorkomen van mobiliteit

 • Hoe kunnen we woon/werk- en werk/werk-verkeer voorkomen waar mogelijk? Is thuiswerken verder stimuleren een mogelijkheid?

Openbaar vervoer

 • Hoe kunnen we het gebruik van openbaar vervoer stimuleren en aantrekkelijker maken? Denk hierbij aan een prettige en veilig reis: meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie.