Challenges voor editie 2021

Mobility Lab maakt innovatie op het gebied van mobiliteit mogelijk. We verbinden overheden en bedrijven met een mobiliteitschallenge (onze launching customers) met startups die een passende oplossing aanbieden. Dankzij Mobility Lab krijgen bedrijven en overheden nieuwe inzichten en oplossingen voor hun probleem, terwijl startups hun innovatie kunnen testen in de praktijk. Mobility Lab gaat op zoek naar challenges die passen binnen volgende thema’s: infrastructuur, logistiek, elektrisch, fietsen, duurzame mobiliteit, deelmobiliteit, voorkomen van mobiliteit, openbaar vervoer, en sociale inclusie. Hieronder lees je een aantal voorbeelden van challenges voor dit jaar.

Let op: startups zijn niet verplicht zich in te schrijven op een specifieke challenge. Het Mobility Lab-team streeft ernaar maatwerk te leveren in de matchmaking tussen startup en launching customer.

Challenges van 2021

Breda University of applied sciences

Challenge: Hoe kan BUas post-corona de ochtend en avondspits verminderen?

Breda University of applied sciences ziet sterke pieken in het OV in de ochtend- en avondspits om naar de campus te reizen. Door Covid-19 is hier meer spreiding in gekomen. Het BUas wil deze spreiding ook post-corona vasthouden. Wat een betere spreiding is efficiënter, duurzamer en vergroot het reisgenot.

Provincie Noord-Brabant

Challenge: Nieuwe oplossingen voor plekken waar er geen OV is of het huidige OV niet voldoende voorziet

De provincie Noord-Brabant is op zoek naar nieuwe oplossingen op plekken waar nu geen OV is of OV niet voldoende voorziet in de behoefte van reizigers. Voor kleine kernen en sommige stadswijken hebben we daarvoor een concept bedacht: Samen. Hierin kunnen reizigers gebruik maken van bijvoorbeeld een deelsysteem of vrijwilligersinitiatief of een meerijddienst. Deze diensten worden ontwikkeld door de samenleving of de markt zelf, indien nodig met hulp van de provincie. In deze challenge vragen ze om hulp bij de totstandkoming van dit concept. Daarbij zoeken we niet naar oplossingen op het vlak van OV, maar naar oplossingen in de vorm van gedeelde mobiliteit.

Heijmans 

Challenge: Het ontwikkelen van een succesvolle mobiliteitshub. 

Weet jij wat de ingrediënten zijn voor een succesvolle mobiliteitshub? Heijmans daagt startups om een succesvolle mobiliteitshub te ontwikkelen. Daarbij zijn ze niet op zoek naar deelmobiliteit oplossingen, maar het hele pakket aan voorzieningen in de meest brede zin van het woord. 

Gezamenlijke challenge 
Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Alblasserdam Drechtsteden, Gemeente Nissewaard, Provincie Zuid Holland, Bedrijventerrein Pothof Stichting en Vrienden van de Twijn.

Challenge: Verkeersveiligheid rondom scholen verbeteren

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema op wijk, stad, gemeente en ook provinciaal niveau. Met name rondom scholen. Deze is een challenge komt dan ook gezamenlijk vanuit de Gemeente Rotterdam, Gemeente Schiedam, Gemeente Alblasserdam Drechtsteden, Gemeente Nissewaard, Provincie Zuid Holland, Bedrijventerrein Pothof en Stichting Vrienden van de Twijn.

Gemeente Rotterdam 

Challenge: Het gebruik van deelauto’s stimuleren onder Rotterdamse werknemers. 

Gemeente Rotterdam wil werkgevers uit de stad stimuleren om haar werknemers meer gebruik te laten maken van deelauto’s. Want autodelen is niet alleen duurzamer en flexibel, het helpt ook om de binnenstad bereikbaar te houden. Door met Rotterdamse werkgevers en aanbieders van deelauto’s te gaan samenwerken wil de gemeente autodelen nog aantrekkelijker maken voor werknemers. De gemeente is op zoek naar startups die hierbij kunnen helpen.  

Bedrijvenpark Majoppeveld (Roosendaal) 

Challenge: Hoe kan bedrijvenpark Majoppeveld ervoor zorgen dat werknemers en bezoekers gebruik maken van slimme mobiliteitsdiensten? 

Bedrijvenpark Majoppeveld in Roosendaal wil gaan experimenteren met slimme mobiliteitsdiensten om zo de verkeersveiligheid te verhogen, het verminderen van de parkeerdruk en het vergroten van de bereikbaarheid van het NS-station. Het bedrijvenpark wil dat bedrijven, werknemers en bezoekers hun eigen auto laten staan en in plaats daarvan gebruik gaan maken van duurzame vervoersmiddelen, zoals elektronische pendelbusjes.   

Provincie Zuid-Holland

Challenge: Deur-tot-deur oplossing voor de laatste kilometers van OV-knooppunt naar eindbestemming.

Door modernisering van het busnetwerk komen er meer directe OV-lijnen.Dit heeft als gevolg dat de bus niet meer recht voor de deur stopt. Daarom is de provincie Zuid-Holland op zoek naar een slimme, snelle en duurzame mobiliteitsoplossing voor het laatste stukje van je reis vanaf OV-haltes naar je eindbestemming. Dit zorgt ervoor dat bedrijven, onderwijsinstellingen en woonwijken beter bereikbaar blijven. Want nu is het vaak te ver lopen.

Challenge 2:  Slimme oplossingen die het mogelijk maken van dicht bij huis werken.

Denk hierbij aan het benutten van (leegstaande) locaties voor het creëren van werkplekken bij woonwijken waar veel mensen kantoorwerk doen. Leegstaande panden ombouwen tot zulke “thuiswerkhubs” kan leegstand in randgemeenten tegengaan en bijdrage aan de mogelijkheden om dicht bij huis te werken.

SmartwayZ.NL en gemeente Vught

Challenge: Slim device die slechtzienden waarschuwt voor naderende stille voertuigen.

Nederland telt zo’n 350.000 mensen met een visuele beperking. Om zich veilig door het verkeer te bewegen, maken blinden en slechtzienden gebruik van een smartphone met VoiceOver. Desondanks ondervindt deze doelgroep door de toenemende elektrificatie van voertuigen opnieuw problemen, die hoor je namelijk niet. SmartwayZ.NL is daarom op zoek naar een slim hulpmiddel die slechtzienden waarschuwt voor naderende stille voertuigen, zoals elektrische auto’s, bussen en fietsen.

Bedrijventerrein Pothof

Challenge: Bedrijventerrein veiliger maken voor fietsende kinderen

Pothof is een binnenstedelijk en relatief klein bedrijventerrein in de Rotterdamse kern Rozenburg. Het terrein wordt geconfronteerd met fietsende schoolkinderen en zwaar transport die elkaar tegenkomen. Dit levert zeer onveilige situaties op. Daarom is Pothof op zoek naar innovatieve ingrepen in de buitenruimte zodat fietsers ervoor kiezen om hun route niet over, maar om het bedrijventerrein te laten lopen (zonder dat het de functionaliteit beperkt).

Ressort Wonen

Challenge: Woonlasten verlagen door het collectief elektraverbruik van scootmobielen en e-bikes te koppelen aan duurzame energie opwek.

Ressort Wonen is de meest duurzame woningcorporatie van Rotterdam. Ze zoeken een slimme technologie waarbij het collectief elektraverbruik van scootmobielen en fietsen (bij bijvoorbeeld een seniorenflat) op innovatieve wijze wordt gekoppeld aan duurzame energie opwek. Zodat dit een besparing op de woonlasten oplevert ten opzichte regulier elektraverbruik via het net. Tevens kan de oplossing voor deze challenge ook bijdragen aan het betrekken van een seniorendoelgroep bij de verduurzamingsopgave. Ressort Wonen heeft veel ervaring met duurzaamheidsexperimenten, dus huurder zijn gewend om mee te doen met dit soort projecten.

Challenge 2: Slimme technologie die uitwisseling tussen huisinstallatie en mobiliteit mogelijk maakt.

Ressort Wonen is frontrunner op het gebied van duurzaamheid met de focus op het beïnvloeden van de woonlasten van haar huurders. De woningcoöperatie is op zoek naar een slimme technologische oplossing waarbij een elektrisch voertuig onderdeel wordt van de huisinstallatie en daarmee duurzaam opgewekte energie buffert. De businesscase moet bijdragen aan het beheersen van woonlasten.

Gemeente Schiedam

Challenge: Objectieve & subjectieve verkeerssnelheid terugdringen 

Na een jarenlange daling van het aantal verkeersslachtoffers laten de laatste statistieken helaas weer een stijgende lijn zien. In Schiedam speelt met name de verkeerssnelheid hierin een belangrijke rol. Naast snelheidsmetingen waarin objectief bepaald wordt dat er daadwerkelijk te hard gereden wordt, zijn er ook locaties waar bewoners het gevoel ervaren dat er te hard gereden wordt (subjectieve snelheid). Daarom wil de gemeente Schiedam op verschillende locaties waar te hard gereden wordt, bepalen of de (objectieve en subjectieve) snelheid kan worden teruggedrongen middels experimenten en innovatieve oplossingen. De gemeente is niet op zoek naar standaard infrastructuur oplossingen (versmallingen en drempels) en bekende gedragscampagnes (Verkeersveiligheidsbox).