Yunex Traffic

Met de connected bikes oplossing ontsluit Yunex Traffic fietsritdata (Floating Bike Data) en zet deze om naar nuttige informatie.

Met onze Connected bikes oplossing ontsluiten wij fietsritdata (Floating Bike Data) en zetten deze om naar nuttige informatie. Momenteel is dit 300.000 fietsritten per maand. Dit aantal willen we verhogen en daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe partners!

Partners kunnen zijn navigatieapps, leveranciers van fietstrackers of leveranciers van E-bikes. In ruil voor deze data bieden we alle “connected” fietsers via de dataleveranciers (in-app of on-board) aanvullende services zoals prioriteitsverlening bij verkeerslichten.

Met de Connected Bikes data ondersteunen we in eerste instantie beleidsmakers: gemeentes, provincies, wegbeheerders of de nationale overheid. Daarnaast bereiken we via onze dataleveranciers de “connected” fietser met onze aanvullende services.

Fietsen is populair in Nederland. In het hele land staan voor elk van de 17 miljoen inwoners bijna twee fietsen en dat aantal groeit gestaag. In combinatie met de populariteit van E-fietsen brengt dit naast de vele voordelen ook een aantal uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan capaciteitsproblemen op fietspaden, meer ongevallen door hogere snelheden en een tekort aan fietsparkeerplekken. Met Connected Bikes data ondersteunen we beleidsmakers met het maken van de juiste keuzes m.b.t. fietsinfrastructuur zodat deze uitdagingen kunnen worden geminimaliseerd. Daarnaast leveren we via onze services een directe bijdrage aan de veiligheid en comfort van de fietsers.