Samotics

Semiotic Labs voorspelt wanneer en waarom machines falen. Onze klanten gebruiken onze Smart Condition Monitoring Services om onderhoud in te plannen voordat machines falen. Daarmee verhogen we de operationele betrouwbaarheid en verlagen we de kosten voor onderhoud.

Samotics voorspelt wanneer en waarom machines falen. Onze klanten gebruiken onze Smart Condition Monitoring Services om onderhoud in te plannen voordat machines falen. Daarmee verhogen we de operationele betrouwbaarheid en verlagen we de kosten voor onderhoud.

Onderhoud van machines wordt over het algemeen ingepland op basis van Mean Time Between Failure. Dat is duur: in veel industrieën komt 95% van het onderhoud te vroeg, 5% telaat. Samoticsvoorspelt wanneer en waarom machines falen. Door sensordata om te zetten in patronen van gedrag en deze te analyseren op basis van Machine Learning leren we gezonde van ongezonde patronen te onderscheiden. Daarmee wordt onderhoud ingepland op het juiste moment: voordat machines falen, of als de prestaties achteruit gaan.

Samotics ontwikkelt een sensor die 50.000 per seconde stroom meet van een elektromotor. Daarmee worden verstoringen aan het magnetisch veld gedetecteerd.

Die verstoringen worden omgezet in informatie over de toestand van de elektromotor én het component dat door de motor wordt aangedreven: Een pomp, compressor of bijvoorbeeld brug.
We willen Rotterdamse bruggen van zulke sensoren voorzien. Daarmee zijn we in staat om te voorspellen wanneer en waarom de bruggen gaan falen, zodat de gemeente onderhoud kan inplannen voordat het verkeer hinder van falen ondervindt.