Scenwise BV

Scenwise ontwikkelt innovatieve mobiliteitsoplossingen. We combineren verkeerskundige en statistische kennis met Big Data-technologie om nieuwe inzichten te genereren.

Welk product/dienst levert jouw startup?
Scenwise ontwikkelt innovatieve mobiliteitsoplossingen. We combineren verkeerskundige en statistische kennis met Big Data-technologie om nieuwe inzichten te genereren. Google kan congestie detecteren. Google kan echter geen onderscheid maken tussen ongevallen en opstoppingen. Maar ons unieke algoritme voor ongeval detectie kan dat wel. Tijdens een pilot bij Rijkswaterstaat (RWS) hebben we met succes aangetoond dat ons ongeval detectie-algoritme werkt op de snelwegen. Momenteel breiden we onze oplossing voor het detecteren van ongevallen op de provinciale wegen uit. Onze oplossing zal het incidentbeheer proces aanzienlijk versnellen. Dit vermindert het aantal verkeersdoden. Vroegtijdige activering van de omleidingsroutes kan files verminderen en bijdragen aan een beter milieu.

Op welke doelgroep focust jouw startup zich?
Wij ontwikkelen intelligente software ter ondersteuning van:

    • verkeersmanagers om snelle en betere beslissingen te nemen voor het verbeteren van de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid.
    • verkeersingenieurs om verkeerssituaties te analyseren en betrouwbaardere verkeersbeheer plannen te ontwikkelen (scenario’s, reactieplannen);

Wij helpen onze klanten, b.v. Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en ook commerciële evenementenorganisaties om Smart City-oplossingen te ontwikkelen.

Welk probleem lost jouw startup op?
Het huidige Incident Management proces van de wegbeheerders is reactief. Allereerst moet iemand na een ongeval de politie bellen. De politie komt ter plaatse en meldt het ongeval bij de verkeerscentrale voordat het IM-traject gestart kan worden. Daarna zal de sleepdienst actie ondernemen om de kapotte auto(‘s) te verwijderen. De ambulance en hulpdiensten komen ter plaatse om de slachtoffers te helpen. Elke minuut dat het IM-proces vertraging oploopt, groeien de files en neemt de kans op overlijden toe. Onze oplossing versnelt het IM-proces.

Klik hier voor meer informatie

Foto