Real-Time Road Inspection

Real-time Road Inspection biedt een app waarmee je vanuit je auto digitaal de actuele staat van de weg of openbare ruimte vastlegt.

Standplaats: Breukelen (Utrecht) 

Welk product of welke dienst levert de startup?
Real-time Road Inspection biedt een app waarmee je vanuit je auto digitaal de actuele staat van de weg of openbare ruimte vastlegt. Dit is waardevol voor wegonderhoud dat met behulp van realtime informatie verduurzaamd kan worden.

Voor wie zijn de producten of diensten van de startup bedoeld?
De producten van Real-time Road Inspection zijn bedoeld voor wegbeheerders, aannemers verantwoordelijk voor meerjarige onderhoudscontracten en specialistische dienstverleners (bijv. partijen die tijdelijk wegafzettingen verzorgen).

Welk probleem lost de startup precies op?
Er kan beeld worden gegenereerd bij schade- of calamiteitenmeldingen en aldus sneller en adequaat op meldingen worden gereageerd.