Mobimiles

Het Mobimiles programma richt zich op bedrijven en instellingen die een bijdrage willen leveren aan het reduceren van CO2 en fijnstof emissie door zo milieuvriendelijk mogelijk van en naar de vestigingslocatie te reizen en op deze manier ook dienstreizen uit te voeren.

Mobimiles is een beloningsprogramma of spaarsysteem voor duurzame mobiliteit. Grotere bedrijven en instellingen nemen vaak deel aan een regionaal programma op dit gebied of ontwikkelen zelf zo’n programma. Mobimiles draagt zorg voor de beloning van deelnemers aan die programma’s. Met duurzame artikelen uit de Mobimiles webshop.

Het doel is om deelnemers te inspireren tot duurzaam reisgedrag en ze daaraan te binden. Mobimiles ontzorgt een opdrachtgever volledig. Met frontoffice en backoffice activiteiten, zoals werving deelnemers, werving regionale partners/leveranciers, administratie, verzending, communicatie en rapportages.

Mobimiles is bedoeld voor regionale mobiliteitsprogramma’s, de deelnemende grotere bedrijven, instellingen en een grotere groep MKB-bedrijven (veelal verenigd in een bedrijventerreinvereniging of ondersteund door parkmanagement). In zo’n programma registreert veelal een app de reisbewegingen, ondersteund door communicatie, uitdagingen en onderlinge wedstrijdjes. Mobimiles versterkt de participatie in de programma’s door deelnemers te inspireren om mee te gaan doen door hen te laten sparen voor aantrekkelijke duurzame cadeauartikelen en hen te binden aan het programma.

Om reisgedrag te veranderen zijn stevige prikkels nodig. In de meeste mobiliteitsprogramma’s ontbreekt de beloningsprikkel echter vaak, of ze is te karig opgezet. Mobimiles voorziet in die leemte. Het verleidt deelnemers om mee te doen en te blijven meedoen. Ze sparen voor duurzame cadeaus als ze duurzame kilometers maken. Daardoor versterkt Mobimiles de gedragsverandering van deelnemers naar duurzaam reizen, zowel in het woon-werkverkeer als voor de zakelijke ritten. Bovendien levert Mobimiles periodiek rapportages aan u als opdrachtgever, zodat van meet af aan helder is wat de opbrengsten en resultaten zijn van het inzetten van het beloningsprogramma.