Mego Mobility

Mego Mobility exploiteert het deelconcept de Klushub: een deelsysteem bestaande uit overstaplocaties rondom de stad. Hier worden Licht Elektrische Klusvoertuigen aangeboden die per dagdeel gehuurd kunnen worden door vakmensen.

Mego Mobility exploiteert het deelconcept de Klushub: een deelsysteem bestaande uit overstaplocaties rondom de stad. Hier worden Licht Elektrische Klusvoertuigen aangeboden die per dagdeel gehuurd kunnen worden door vakmensen.

Met de Klushub en onze Licht Elektrische Voertuigen bieden wij een alternatief voor de klusbus om compact en duurzaam de stad in te rijden. Onze mobiele app stelt de gebruiker in staat om tot 30 minuten voor gebruik een voertuig te reserveren. Op de Klushub wordt het voertuig middels dezelfde app geopend waarna je het voertuig de gehele dag tot je beschikking hebt.

Ons vervoer is bestemd voor vakmensen actief in de bouw-, onderhouds- en installatiesector. Zij verliezen namelijk veel tijd en omzet door de logistieke uitdagingen in de stad die worden veroorzaakt door de drukte en het autoluw worden van de stad. Momenteel realiseert Mego de eerste Klushubs in Amsterdam in samenwerking met bouwmarkten en professionele groothandels. Deze samenwerking heeft als voordeel voor de bouwmarkt dat de gebruiker de overstap op onze voertuigen en aanschaf van materialen kan combineren. Aanvullend levert het gebruik een tijdswinst op voor de gebruiker wat resulteert in meer klussen per dag met als gevolg een hoger materiaalverbruik.

Gemeenten verduurzamen en twee ambities spelen hierin een centrale rol, namelijk: emissievrij en autoluw. Binnenstedelijk vervoer moet dus niet enkel elektrificeren maar ook compacter. Om het autogebruik onaantrekkelijk te maken vindt er een ontmoedigingsbeleid plaats: zo worden straten afgesloten, parkeerplekken opgeheven, milieuzones ingevoerd en stijgen de parkeertarieven. Tegelijkertijd trekken steden meer inwoners aan en dient er te worden bijgebouwd om deze te huisvesten. Er is ook meer onderhoud en installatie werk nodig wegens een intensivering in gebruik van de huidige infrastructuur. De logistieke veranderingen in de binnenstad introduceren een enorme uitdaging voor vakmensen; deze verliezen namelijk veel tijd door het vast staan in het verkeer, het moeten zoeken naar een parkeerplek en de hoge parkeerkosten. Met Mego willen wij de duurzame ambities van gemeenten ondersteunen en ervoor zorgen dat de vakman elektrisch en compact bij zijn bestemming kan aankomen.