LightMotion BV

Ontwikkelt lantaarnpalen met smart technologie waaronder oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Er is een gigantisch tekort aan publieke laadpalen. Dit tekort groeit exponentieel. Het grootschalig neerzetten van laadzuilen stuit op grote bezwaren van stedenbouwkundigen. Er moet systeemintegratie plaatsvinden, Lightmotion doet dat. Zij hebben een lantaarnpaal ontwikkeld waarin alle smart city technologie een plaats heeft, inclusief oplaadpunten. De mogelijkheden zijn daarmee onbegrensd voor het creëren van een fijnmazig slimme stad systeem voor de stad van de toekomst.

www.lightmotion.bv

Video