IntelliLED

IntelliLED levert een Innovatief ontwerp Dynamische-LED-Wegmarkering.

Welk product/dienst levert de startup?
IntelliLED levert een Innovatief ontwerp Dynamische-LED-Wegmarkering.

Op welke doelgroep focust de startup zich?
Wegbeheerders boven en onderliggend wegennet oftewel RWS, Provincie en Gemeenten, maar ook beheerders parkeergarages.

Welk probleem lost de startup op?
– Asfalt wordt optimaal gebruikt
– Behoud van de natuur 
– Verlaging filekosten

Klik hier voor meer information

Foto