Geronimo.AI

Geronimo.AI verslimt de planning van wegonderhoud door het gebruik van data van wegmetingen. Dat zorgt voor betere wegen tegen lagere kosten.

Geronimo.AI verslimt de planning van wegonderhoud door het gebruik van data van wegmetingen. Dat zorgt voor betere wegen tegen lagere kosten.

Het belang van up-to-date geo-basisregistraties in een snel veranderende wereld maken een structurele mutatiesignalering essentieel voor elke BGT, BAG en WOZ beheerder. ChangeMapp brengt snel alle mutaties in beeld, kan omgaan met de subjectiviteit van mutaties en brengt een standaard aan voorsorterend op de veranderende wetgeving.

ChangeMapp voert een automatische kaart/beeld vergelijking uit, waarbij het kunstmatige intelligentie toepast om met luchtfoto’s te signaleren waar de kaart niet klopt. Het resultaat is een geografisch bestand met de relevante veranderingen, of mutaties, ten opzichte van de huidige BGT, BAG of WOZ.