GeoJunxion

GeoJunxion creëert veilige zones rondom scholen. Weggebruikers worden via een navigatiesysteem of GeoAlertsLive-app gewaarschuwd wanneer zij zich in een gebied bevinden waar de kans op overstekende kinderen en kinderen op fietsen zeer groot is.

GeoJunxion creëert zones rondom scholen die gebruikt kunnen worden in o.a. navigatie- en route planningssystemen, of de door GeoJunxion ontwikkelde App (GeoAlertsLive).

Weggebruikers worden gewaarschuwd wanneer zij zich in een gebied bevinden waar de kans op overstekende kinderen en kinderen op fietsen etc. zeer groot is. Deze waarschuwingen zijn evenwel dynamisch en gebasseerd op o.a.; tijdstip van de dag, dag van de week en het weer en worden daarom enkel weergegeven wanneer ze relevant zijn. Daarnaast houden we rekening met het openbaar vervoer en de looproutes van school naar de haltes.

Onze data kan door meerdere partijen gebruikt worden om inzicht te geven in hoog risico gebieden waar ongelukken kunnen voorkomen. Overheden kunnen inzicht krijgen in deze gebieden en hierop het beleid aanpassen aangaande verkeersmaatregelen rondom de gebieden. Bedrijven die met logistieke processen werken kunnen de data toepassen in hun planningssytemen om op basis van de data hun planning zo te doen dat men deze gebieden op bepaalde tijdstippen kan vermijden i.v.m. het verhoogde risico van ongelukken met kwetsbare weggebruikers.

Met onze data en App leveren wij een bijdrage aan de verkeersveiligheid in Nederland en kunnen we weggebruikers attenderen wanneer zij een gebied betreden waar de kans op een ongeval met kwetsbare weggebruikers groter is. Aangezien wij dynamische data gebruiken zijn onze waarschuwingen relevant en kunnen we inzicht geven in de actuele situatie op dat moment. Hierdoor kunnen we een bijdrage leveren aan het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers.