Fairmiles

Duurzaam belonen van duurzame kilometers. Dát doet Fairmiles. Het is een beloningsprogramma – zeg maar spaarsysteem – voor duurzame mobiliteit

Welk product/dienst levert de startup?
Duurzaam belonen van duurzame kilometers. Dát doet Fairmiles. Het is een beloningsprogramma – zeg maar spaarsysteem – voor duurzame mobiliteit. Grotere bedrijven en instellingen nemen vaak deel aan een regionaal programma op dit gebied of ontwikkelen zelf zo’n programma. Fairmiles beloont de deelnemers aan die programma’s. Met duurzame artikelen die je vindt in de Fairmiles webshop. Doel is om deelnemers te inspireren tot duurzaam reisgedrag – en ze te binden. Fairmiles ontzorgt u als contractant volledig. Met frontoffice en backoffice activiteiten, zoals werving deelnemers, werving regionale partners/leveranciers, administratie, verzending, communicatie en rapportages. 

Op welke doelgroep focust de startup zich?
Fairmiles is bedoeld voor regionale mobiliteitsprogramma’s, de deelnemende grotere bedrijven, instellingen en een grotere groep MKB-bedrijven (veelal verenigd in een bedrijventerreinvereniging of bediend door parkmanagement). In zo’n programma registreert een app de reisbewegingen, al dan niet ondersteund door communicatie, uitdagingen en onderlinge wedstrijdjes. Fairmiles versterkt de participatie in de programma’s door deelnemers te inspireren om mee te doen en hen te binden. Door hen te laten sparen voor aantrekkelijke duurzame cadeau artikelen, variërend van herbruikbare waterflessen tot en met laptoptassen van hergebruikt leer. Het assortiment bevat minimaal 50 artikelen en is snel uit te breiden tot enkele honderden artikelen, waar dan lokale en regionale artikelen en activiteiten zijn toegevoegd.

Welk probleem lost de startup op?
Om reisgedrag te veranderen zijn stevige prikkels nodig. Beloning is zo’n stimulans. In de huidige mobiliteitsprogramma’s ontbreekt de beloningsprikkel vaak, of ze is te karig opgezet. Fairmiles voorziet in die leemte. Het verleidt deelnemers om mee te doen en te blijven meedoen. Ze sparen voor duurzame cadeaus als ze duurzame kilometers maken. Daardoor versterkt Fairmiles de gedragsverandering van deelnemers naar duurzaam reizen, zowel in het woon-werkverkeer als voor de zakelijke ritten. Fairmiles maakt ook werk van het realiseren van traffic bij lokale en regionale leveranciers om daarmee de binding tussen programma en bedrijfsleven te versterken. In het assortiment van de webshop worden daarom lokale artikelen en activiteiten toegevoegd om deze verbinding te leggen. Juist dat maakt het mobiliteitsprogramma en het beloningsprogramma relevanter en interessanter voor alle partijen. Bovendien levert Fairmiles periodiek rapportages aan u als opdrachtgever, zodat van meet af aan helder is wat de opbrengsten en resultaten zijn van het inzetten van het beloningsprogramma.

Klik hier voor meer informatie

Foto