ColVitro by CIP BV

ColVitro levert duurzaam gerecycled glasaggregaat voor zowel nieuwbouw als renovatie dat wordt toegepast op wegen, fietspaden, bruggen, parkeerterreinen
kunstwerken, gevels, geluidswallen etc.

ColVitro levert duurzaam gerecycled glasaggregaat voor zowel nieuwbouw als renovatie dat wordt toegepast op wegen, fietspaden, bruggen, parkeerterreinen, kunstwerken, gevels, geluidswallen etc.

Onze producten worden gemaakt van niet-recyclebaar glasafvalmateriaal. Het glasmateriaal is rondom gekleurd met natuurlijke pigmenten. Duurzaamheid is in onze ogen het zorgvuldig behouden van onze leefomgeving. ColVitro wil actief hieraan bijdragen zodoende onze kinderen hiervan duurzaam gebruik kunnen blijven maken.

ColVitro producten worden in opdracht van derden toegepast. Ook werken we als leverancier direct samen met partners. Bijvoorbeeld met overheden die door wetgeving en maatschappelijke druk kiezen voor duurzaam bouwen en onderhouden. In samenwerking met architecten & bouwkundige adviseurs vertalen wij dit naar een gedegen praktijkoplossing. Geselecteerde aannemers verwerken ColVitro om zo te komen tot toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen.