CMS

CMS staat voor Crowd Managment Service en biedt een mobiliteitsdashboard om in een gebied of op een locatie drukte inzichtelijk te maken of verwachte drukte te voorspellen.

Standplaats: Driebruggen (Zuid-Holland) 

Welk product of welke dienst levert de startup?
CMS staat voor Crowd Managment Service en biedt een mobiliteitsdashboard om in een gebied of op een locatie drukte inzichtelijk te maken of verwachte drukte te voorspellen. Drukte veroorzaakt een trigger in het dashboard op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen.  

Voor wie zijn de producten of diensten van de startup bedoeld?
De producten van CMS zijn bedoeld voor gemeenten, steden, evenementenorganisatoren, reizigers.  

Welk probleem lost de startup precies op?
Door de voorspelling en real-time (multimodaal) monitoring kunnen steden en evenementenorganisatoren de drukte managen.