Datastad Den Bosch test IoT-sensortechnologie voor beter zicht op verkeersintensiteit en rijsnelheden

  • Mobility Sensing

Deel dit artikel

Data en slimme technologie inzetten om het verkeer in ’s-Hertogenbosch schoner, veiliger en comfortabeler te maken voor iedereen, dat was het uitgangspunt van een proef waarmee de gemeente in 2020 startte samen met Mobility Sensing, leverancier van IoT-sensortechnologie. Op diverse plekken in de stad werden sensoren in het wegdek geplaatst om de verkeersstromen en de conditie van het wegdek te kunnen monitoren. Inmiddels is het sensornetwerk bijna verdubbeld en is er nog een extra functie ontwikkeld waarmee naast de verkeersintensiteit ook de gemiddelde rijsnelheid van passerende voertuigen afgeleid kan worden. Deze functie is in het voorjaar van 2022 eerst op kleine schaal getest en wordt nu verder uitgerold naar alle sensors in ’s-Hertogenbosch. Zo ontstaat een optimale dekking van het Bossche stratennetwerk waarmee uiterst waardevolle gegevens voor planologen en verkeerskundigen worden ingewonnen.

Mobility Lab data-pilot
Startup programma Mobility Lab koppelde IoT-leverancier Mobility Sensing aan launching customer ’s-Hertogenbosch. Hierdoor kwam de sensortoepassing in een enorme stroomversnelling. In een eerste pilot van 2020-2021, uitgevoerd onder de vlag van Mobility Lab, werden slimme wegdeksensoren verspreid over het stratennetwerk van ’s-Hertogenbosch getest om zo actuele informatie over de verkeersstromen en andere factoren die van invloed zijn op het verkeer zoals temperatuur en neerslag te verstrekken. Op 20 verschillende plekken in de stad werden er sensoren geplaatst. De wegdeksensoren – genaamd StreetSense – zijn onder verschillende zomerse en winterse weersomstandigheden op robuustheid getest. En wat bleek: de sensoren werkten uitstekend en de ingewonnen data kwamen voor meer dan 99% overeen met bestaande en veel duurdere meetsystemen zoals detectielussen in de weg. Via een online dashboard kunnen verkeerskundigen van de stad vrijwel direct actuele gegevens over het aantal passerende voertuigen inzien. De sensors werken draadloos en zijn niet afhankelijk van de aanwezigheid van een stroom- of datakabel waardoor de installatie- en onderhoudskosten voor de stad minimaal zijn. De vooraf gestelde doelen werden hiermee ruimschoots behaald en dus kreeg de pilot een vervolg met meer sensoren voor nog meer data-inwinning.

Uitbreiding meetpunten na succesvolle pilot
Met de uitbreiding van de meetpunten gaat datastad Den Bosch de betrouwbaarheid vergroten bij het meten van de rijsnelheid en de temperatuur van het wegdek. In het voorjaar van 2022 plaatste Mobility Sensing nog eens 20 extra sensoren in het wegdek en werd het aantal sensors daarmee uitgebreid van 30 naar 50 stuks. Waar in eerste instantie de locaties vooral gekozen waren om de robuustheid van de sensors in zoveel mogelijk verschillende straten te testen, zijn de locaties van de 20 nieuwe apparaten zodanig gekozen dat er een bredere dekking van het Bossche stratennetwerk ontstaat. StreetSense biedt hiermee een compleet en actueel beeld van de verkeersstromen, wegdekcondities en -temperaturen in de stad.

Nieuwe toegevoegde snelheidsfunctie
Ook werd een nieuwe functie toegevoegd waarmee StreetSense naast de verkeersintensiteit ook de gemiddelde rijsnelheid kan bepalen. Deze functie is eerst op kleine schaal getest en wordt nu uitgerold naar alle 50 apparaten in ’s-Hertogenbosch. In een aanvullend onderzoek, uitgevoerd door een HAS-student binnen het IoT Stadslab van ’s-Hertogenbosch, zijn de ingewonnen data vergeleken met drie andere bronnen van snelheidsmetingen zoals Floating Car Data, een videosysteem en een lasergun. De resultaten van het onderzoek worden door Mobility Sensing gebruikt om de StreetSense-algoritmes verder te verbeteren.

Joost Verdiesen van gemeente ’s-Hertogenbosch is blij met de pilotresultaten. “De sensoren zorgen ervoor dat we op een flexibele en betaalbare manier nog meer kunnen meten en te weten komen over hoe het verkeer zich ontwikkelt en wat de conditie van het wegdek is. Zo gebruiken we de StreetSense-data o.a. voor verkeersanalyses, beleidsontwikkeling, en het monitoren en bestrijden van gladheid en hittestress. Samen met leveranciers van slimme verkeerstechnologie en kennisinstellingen zetten we deze data-ontwikkeling graag voort.”

Dat de mogelijkheden van IoT-sensortechnologie onbeperkt zijn, verrast Tom van de Ven, oprichter van Mobility Sensing, niet. “We kunnen in principe elke straat online brengen en StreetSense voor talrijke use cases inzetten. Zo heeft elke stad weer zijn eigen mobiliteitsvraag als het gaat om data-inwinning.”

Meer over Mobility Sensing
Mobility Sensing ontwikkelt slimme sensoroplossingen voor verkeer en vervoer op basis van de laatste Internet-of-Things-technologie. De sensors voorzien weg- en waterwegbeheerders van live toepasbare gedetailleerde gegevens over de staat en het gebruik van hun transportnetwerk. De sensorpods zijn geheel draadloos en zo ontworpen dat ze snel en eenvoudig geïnstalleerd en vervangen kunnen worden. Daardoor zijn de totale kosten veel lager dan voor conventionele sensoroplossingen. De producten StreetSense, BoatSense en BridgeSense worden al in meerdere Europese landen gebruikt. Zie ook www.mobilitysensing.com.

Ander nieuws

Bekijk ouder nieuws
01-06-2021

25 startups gaan door voor Mobility Lab 2021

Uit 65 aanmeldingen zijn 25 startups geselecteerd voor Mobility Lab 2021. Zij zijn aan de slag gegaan om samen met bedrijven, overheden of burgerinitatieven te komen tot oplossingen voor mobiliteitsproblemen.

08-11-2021

Mobility Lab Publieksfavoriet 2021: Vertico!

Eindhovense startup Vertico is door de reizigerspanels van De Verkeersonderneming en SmartwayZ.NL gekozen als publieksfavoriet van Mobility Lab 2021! Vertico pioniert op het gebied van 3D betonprinten in de bouw en architectuur. Hun geoptimaliseerde software maakt het mogelijk om bruggen te realiseren die tot wel 40% minder materiaal vereisen.